Różnica między cementem a betonem

Ogromna ilość ludzi, głównie tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z branżą budowlaną myli beton z cementem. Nierzadko również wiele osób używa naprzemiennie tych dwóch słów odnośnie tego samego. Jest to duży błąd, ponieważ cement jest składnikiem betonu, a nie na odwrót i to jest właśnie główna różnica. Cement wykorzystujemy jako jeden ze składników mieszanki betonowej (czasem zwanej również masą betonową). Sam beton charakteryzuje się różnym stanem skupienia, ale nie sypkim (chyba, że mówimy o chudziaku, czyli podsypce cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z wszelkiego rodzaju kostek betonowych). W skład betonu wchodzi kruszywo o drobnej frakcji, najczęściej piasek lub drobny żwir, woda oraz właśnie cement – najczęściej portlandzki 32,5. Określenie cementu betonem jest więc rażącym błędem, ponieważ cement sam w sobie nie ma żadnej mocy wiążącej ani tworzącej, jest zwykłym sypkim materiałem, z którego można dopiero stworzyć masę betonową. Być może dla przeciętnego człowieka nie ma wielkiej różnicy czy powie „cement” czy „beton” jednak problem i to poważny zaczyna się kiedy planujemy zakupić odpowiedni materiał. Może wówczas dojść do dość nieprzyjemnej sytuacji, w której zamiast kilku worków cementu przyjedzie do nas na podwórze samochód pełen betonu. Warto więc mimo wszystko pamiętać o tej różnicy, ponieważ nie jest ona zwykłą, kosmetyczną zmianą, ale poważnym uchybieniem w nazewnictwie.

Dodaj komentarz