Czym jest zator płatniczy?

platniczy zator

Nieterminowe płatności faktur z ich odroczonym terminem czy niewypłacalność kontrahentów, w wielu firmach mogą doprowadzić do tak zwanego zatoru płatniczego, czyli sytuacji, w której nagromadzenie zadłużeń wobec jednej firmy powoduje jej problemy z płatnością w stosunku do innych przedsiębiorstw. Zjawisko to najczęściej obserwowane jest w branży budowlanej i produkcyjnej, chociaż może dotyczyć firm działających niemal w każdym sektorze. Czym dokładnie jest zator płatniczy? Podpowiadamy.

Co to jest zator płatniczy?

Zator płatniczy powstaje wtedy, gdy firma, która udzieliła kredytu kupieckiego swoim kontrahentom, nie otrzymała od nich zapłaty w wyznaczonym w terminie, przez co sama nie ma środków na to, aby opłacić swoje zobowiązania wobec innych podmiotów. Zgodnie z definicją Urzędu Ochrony Klienta i Konsumenta zator płatniczy jest nagromadzeniem zadłużeń, które przechodzą na kolejne podmioty, wywołując efekt domina, czyli kuli śnieżnej i negatywnie wpływają na całe otoczenie biznesowe. 

Zatory płatnicze mogą mieć również związek z sytuacją gospodarczą w kraju. Zdarzają się zwłaszcza w momencie wysokiej inflacji lub zastoju. Najczęściej jednak wywołują je kontrahenci spóźniający się z zapłatą należności. O tym, jak można zabezpieczyć się, udzielając kredytu kupieckiego klientom, dowiemy się z artykułu: https://pragmago.pl/porada/odroczony-termin-platnosci-jak-zabezpieczyc-sie-przed-zatorami-platniczymi/.

Zator płatniczy a kredyt kupiecki

Najczęstszą przyczyną zatorów płatniczych jest kredyt kupiecki, a dokładniej odroczenie terminu płatności niewiarygodnym i nierzetelnym kontrahentom. Chociaż opóźnienia w zapłacie mogą być zarówno niezawinione, jak i zawinione, to jednak mogą mieć one bardzo poważne konsekwencje dla firmy, która zdecydowała się udzielić kredytu kupieckiego. 

Z tego powodu przedsiębiorstwa, które zastanawiają się nad udzieleniem kredytu kupieckiego jakiemukolwiek kontrahentowi, powinny wcześniej dokładnie go sprawdzić, korzystając z baz dłużników czy białej listy podatników VAT. Warto również na bieżąco dokumentować wszelkie swoje działania, a więc wykonane usługi czy przekazanie towaru.

Jak zapobiegać zatorom płatniczym?

Żeby nie dopuścić do zatoru płatniczego, należy współpracować tylko z wiarygodnymi i znanymi kontrahentami. Warto też stosować krótkie terminy płatności. Zgodnie z prawem w większości przypadków można wydłużyć maksymalny 60-dniowy termin płatności. Na takie rozwiązanie należy jednak zgadzać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dobrze jest też ubezpieczyć należności i zostawić sobie możliwość cedowania wierzytelności.

Dodaj komentarz