Rodzaje kruszyw i ich przeznaczenie. Gdzie je zamówić?

jakie sa rodzaje kruszyw

Kruszywa to sypkie materiały stosowane szczególnie w budownictwie, ale również używane są one do innych celów. Można je podzielić na kilka rodzajów w zależności od ich składu, gradacji oraz przeznaczenia. Jakie kruszywa są używane najczęściej?

Kamień kruszony, łupany

Jest to wszechstronne kruszywo wytwarzane przez mechaniczne kruszenie skał. Jest powszechnie stosowany jako materiał na drogi, podjazdy i fundamenty. Kruszywo to może być również wykorzystywane jako składnik do produkcji betonu i asfaltu.

Żwir

Żwir jest gruboziarnistym kruszywem złożonym z drobnych elementów skalnych. Jest szeroko stosowany w budownictwie drogowym, architekturze krajobrazu i jako materiał drenażowy. Można zakupić go w różnych gradacjach, co przekłada się również na jego przeznaczenie.

Piasek

Piasek to drobne kruszywo skalne. Jest kluczowym składnikiem używanym między innymi w produkcji betonu, zapraw i tynków. Piasek jest również używany do podsypywania rur, wypełniania rowów oraz jako materiał do układania kostki brukowej.

Żużel

Kruszywo żużlowe jest produktem ubocznym procesów przemysłowych odbywających się w hutach. Stosowane są jako substytut kruszyw naturalnych w budownictwie. Kruszywa żużlowe mogą być stosowane w budownictwie drogowym, produkcji betonu i innych zastosowaniach.

Kruszywa recyklingowane

Kruszywo z recyklingu jest produkowane z pokruszonego betonu, asfaltu lub innych materiałów budowlanych, dlatego też nie ma ono naturalnego pochodzenia jak piasek czy żwir. Materiały te są zatem stosowane jako substytuty kruszyw naturalnych.

Kruszywa dekoracyjne

Kruszywo dekoracyjne jest używane przede wszystkim w architekturze krajobrazu, na przykład w parkach oraz w ogrodach. Występuje w różnych gradacjach, kolorach i teksturach i służy do uzyskania estetycznie wyglądających przestrzeni, na przykład ogrodów skalnych, rabat, ścieżek i terenów zewnętrznych.

Gdzie można zakupić kruszywa?

Kruszywa są powszechnie używanymi materiałami, które wykorzystywane są w wielu obszarach. Obecnie zakupić można je również w wielu miejscach, między innymi bezpośrednio u producentów oraz w sklepach specjalizujących się w sprzedaży tego typu materiałów.

Gdy zamawia się kruszywa, duże znaczenie ma także transport kruszyw, ponieważ są one dość ciężkie i w dużych ilościach zajmują one sporo przestrzeni. Z tego powodu są one również problematyczne w przewożeniu i wymagają zastosowania do tego celu odpowiednich pojazdów i opakowań.

Gdy zamawia się kruszywa bezpośrednio u producenta, często może on również zaoferować transport kruszyw bezpośrednio na wskazane miejsce, co jest najwygodniejszym rozwiązaniem.

Gdy natomiast nie jest to możliwe, w takim przypadku trzeba samodzielnie zorganizować transport kruszyw, uwzględniając w tym przypadku jego rodzaj oraz ilość. Także duże znaczenie ma skontrolowanie kosztów związanych z transportowaniem kruszyw.

Dodaj komentarz